بولت در بین سه نامزد نهایی بهترین ورزشکار سال

بولت در بین سه نامزد نهایی بهترین ورزشکار سال
نام دونده سرشناس جامائیکایی از سوی فدراسیون جهانی دوومیدانی در بین سه کاندیدای نهایی کسب عنوان بهترین ورزشکار سال قرار گرفت.

بولت در بین سه نامزد نهایی بهترین ورزشکار سال

نام دونده سرشناس جامائیکایی از سوی فدراسیون جهانی دوومیدانی در بین سه کاندیدای نهایی کسب عنوان بهترین ورزشکار سال قرار گرفت.
بولت در بین سه نامزد نهایی بهترین ورزشکار سال

نصب تلگرام فارسی

Related Posts