برگزاری دادگاه چند فعال سیاسی در روز ۱۴ آذر

برگزاری دادگاه چند فعال سیاسی در روز ۱۴ آذر
دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران گفت:‌ جلسه رسیدگی به پرونده من و شش فعال سیاسی دیگر روز چهارده آذر برگزار می‌شود.

برگزاری دادگاه چند فعال سیاسی در روز ۱۴ آذر

دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران گفت:‌ جلسه رسیدگی به پرونده من و شش فعال سیاسی دیگر روز چهارده آذر برگزار می‌شود.
برگزاری دادگاه چند فعال سیاسی در روز ۱۴ آذر

دانلود رایگان اینستاگرام

Related Posts