بانکها به تجارت و خدمات راحت وام می دهند؛ کشاورزی و مسکن نه

بانکها به تجارت و خدمات راحت وام می دهند؛ کشاورزی و مسکن نه
سهم بخش كشاورزي از كل تسهيلات 278 هزار ميليارد توماني بانك‌ها در هفت ماه نخست امسال 7.7 درصد است و سهم بخش مسكن و ساختمان 9.1 درصد. اين در حالي است كه دولت يكي از راه‌هاي خروج اقتصاد از ركود را افزايش سرمايه‌گذاري در صنعت ساختمان مي‌داند و از سويي بخش كشاورزي سهم بالايي در اشتغال دارد. كم شدن سهم بخش‌هاي مولد و اشتغال‌ آفرين كشاورزي و ساختمان از كارنامه وام‌دهي بانك‌ها نگران‌كننده است و به نظر بانك‌ها تمايلي براي اعطاي تسهيلات به اين دو بخش را ندارند. چرا؟

بانکها به تجارت و خدمات راحت وام می دهند؛ کشاورزی و مسکن نه

سهم بخش كشاورزي از كل تسهيلات 278 هزار ميليارد توماني بانك‌ها در هفت ماه نخست امسال 7.7 درصد است و سهم بخش مسكن و ساختمان 9.1 درصد. اين در حالي است كه دولت يكي از راه‌هاي خروج اقتصاد از ركود را افزايش سرمايه‌گذاري در صنعت ساختمان مي‌داند و از سويي بخش كشاورزي سهم بالايي در اشتغال دارد. كم شدن سهم بخش‌هاي مولد و اشتغال‌ آفرين كشاورزي و ساختمان از كارنامه وام‌دهي بانك‌ها نگران‌كننده است و به نظر بانك‌ها تمايلي براي اعطاي تسهيلات به اين دو بخش را ندارند. چرا؟
بانکها به تجارت و خدمات راحت وام می دهند؛ کشاورزی و مسکن نه

Related Posts