بازدید روحانی از طرح اصلاح و بهسازی نوار ساحلی غرب جزیره کیش و هتل ترنج

بازدید روحانی از طرح اصلاح و بهسازی نوار ساحلی غرب جزیره کیش و هتل ترنج
رییس‌ جمهور در ادامه سفر به جزیره کیش از طرح اصلاح و بهسازی نوار ساحلی غرب این جزیره و همچنین هتل ترنج که در یکصد واحد مجزای 40، 60 و 120 متری بر روی آب ساخته شده، بازدید کرد.

بازدید روحانی از طرح اصلاح و بهسازی نوار ساحلی غرب جزیره کیش و هتل ترنج

رییس‌ جمهور در ادامه سفر به جزیره کیش از طرح اصلاح و بهسازی نوار ساحلی غرب این جزیره و همچنین هتل ترنج که در یکصد واحد مجزای 40، 60 و 120 متری بر روی آب ساخته شده، بازدید کرد.
بازدید روحانی از طرح اصلاح و بهسازی نوار ساحلی غرب جزیره کیش و هتل ترنج

مد روز

تلگرام

Related Posts