بازداشت یکی از عوامل ترور احمد شاه مسعود

بازداشت یکی از عوامل ترور احمد شاه مسعود
پلیس بلژیک وضعیت یکی از بازداشت شدگان وقایع تروریستی سه شنبه گذشته در پایتخت این کشور را بررسی می کند که تایید شده است در ترور «احمد شاه مسعود» از فرماندهان ارشد مقاومت و اولین وزیر دفاع افغانستان پس از پایان اشغال این کشور توسط نیروهای شوروی سابق نقش داشته است.

بازداشت یکی از عوامل ترور احمد شاه مسعود

پلیس بلژیک وضعیت یکی از بازداشت شدگان وقایع تروریستی سه شنبه گذشته در پایتخت این کشور را بررسی می کند که تایید شده است در ترور «احمد شاه مسعود» از فرماندهان ارشد مقاومت و اولین وزیر دفاع افغانستان پس از پایان اشغال این کشور توسط نیروهای شوروی سابق نقش داشته است.
بازداشت یکی از عوامل ترور احمد شاه مسعود

دانلود ها پلاس

دانلود آهنگ آذری

Related Posts