بارش اولین باران بهاری در اولین روز بهار طبیعت

بارش اولین باران بهاری در اولین روز بهار طبیعت
همزمان با عید نوروز و اولین روز بهار طبیعت، بارش باران در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

بارش اولین باران بهاری در اولین روز بهار طبیعت

همزمان با عید نوروز و اولین روز بهار طبیعت، بارش باران در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
بارش اولین باران بهاری در اولین روز بهار طبیعت

اخبر جهان

موزیک جوان

Related Posts