ایران در رتبه 47 رقابت پذیری جهان/رکود و نبود بازار مناسب فروش دامنگیر تولیدکننده

ایران در رتبه 47 رقابت پذیری جهان/رکود و نبود بازار مناسب فروش دامنگیر تولیدکننده
رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران گفت : طی گزارش های میدانی از بنگاه های صنعتی، رکن اصلی رکود بازار داخل را میتوان بعد از نبود نقدینگی فقدان بازار فروش مناسب دانست .

ایران در رتبه 47 رقابت پذیری جهان/رکود و نبود بازار مناسب فروش دامنگیر تولیدکننده

رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران گفت : طی گزارش های میدانی از بنگاه های صنعتی، رکن اصلی رکود بازار داخل را میتوان بعد از نبود نقدینگی فقدان بازار فروش مناسب دانست .
ایران در رتبه 47 رقابت پذیری جهان/رکود و نبود بازار مناسب فروش دامنگیر تولیدکننده

تکنولوژی جدید

Related Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *