انجام بیش از 22 هزار ماموریت اورژانس از ابتدای طرح امداد نوروزی/ سامانه اطلاع رسانی سلامت نوروزی افتتاح شد

انجام بیش از 22 هزار ماموریت اورژانس از ابتدای طرح امداد نوروزی/ سامانه اطلاع رسانی سلامت نوروزی افتتاح شد
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: از 26 اسفند تاکنون 22 هزار و 651 ماموریت به وسیله اورژانس کشور انجام شده و تعداد 64 نفر از هموطنان فوت کردند که متاسفانه این آمار نسبت به سال گذشته 2 درصد افزایش داشته است.

انجام بیش از 22 هزار ماموریت اورژانس از ابتدای طرح امداد نوروزی/ سامانه اطلاع رسانی سلامت نوروزی افتتاح شد

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: از 26 اسفند تاکنون 22 هزار و 651 ماموریت به وسیله اورژانس کشور انجام شده و تعداد 64 نفر از هموطنان فوت کردند که متاسفانه این آمار نسبت به سال گذشته 2 درصد افزایش داشته است.
انجام بیش از 22 هزار ماموریت اورژانس از ابتدای طرح امداد نوروزی/ سامانه اطلاع رسانی سلامت نوروزی افتتاح شد

تلگرام

ورزشی

Related Posts