الویت در تیم ملی با بازیکنانی است که از سوی استعدایاب ها به ما معرفی شدند

الویت در تیم ملی با بازیکنانی است که از سوی استعدایاب ها به ما معرفی شدند
سرمربی تیم ملی فوتسال گفت: برای برگزاری اردوهای تدارکاتی باید بازیکنان نخبه را به اردو دعوت کرده و عملکردشان را زیر نظر داشته باشیم و در نهایت برترین ها را به اردوی نهایی معرفی کنیم.

الویت در تیم ملی با بازیکنانی است که از سوی استعدایاب ها به ما معرفی شدند

سرمربی تیم ملی فوتسال گفت: برای برگزاری اردوهای تدارکاتی باید بازیکنان نخبه را به اردو دعوت کرده و عملکردشان را زیر نظر داشته باشیم و در نهایت برترین ها را به اردوی نهایی معرفی کنیم.
الویت در تیم ملی با بازیکنانی است که از سوی استعدایاب ها به ما معرفی شدند

Related Posts