اقامت بیش از 63 هزار مسافر نوروزی در اردبیل

اقامت بیش از 63 هزار مسافر نوروزی در اردبیل
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل از اقامت 63 هزار و 214 گردشگر در هفته اول نوروز در اقامتگاههای این استان خبر داد.

اقامت بیش از 63 هزار مسافر نوروزی در اردبیل

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل از اقامت 63 هزار و 214 گردشگر در هفته اول نوروز در اقامتگاههای این استان خبر داد.
اقامت بیش از 63 هزار مسافر نوروزی در اردبیل

آهنگ جدید

شبکه خانگی

Related Posts