از حضور در چلسی به خود می بالم/از مخفی کاری خوشم نمی آید

از حضور در چلسی به خود می بالم/از مخفی کاری خوشم نمی آید
کونته سرمربی فعلی تیم ملی ایتالیا و آتی باشگاه چلسی از حضور در چلسی و افشای آن ابراز خرسندی کرد.

از حضور در چلسی به خود می بالم/از مخفی کاری خوشم نمی آید

کونته سرمربی فعلی تیم ملی ایتالیا و آتی باشگاه چلسی از حضور در چلسی و افشای آن ابراز خرسندی کرد.
از حضور در چلسی به خود می بالم/از مخفی کاری خوشم نمی آید

بک لینک رنک 7

Related Posts