ادعای «رویترز» درباره نحوه خروج نیروهای روسیه از سوریه

ادعای «رویترز» درباره نحوه خروج نیروهای روسیه از سوریه
یک رسانه انگلیسی روز چهارشنبه (30 مارس/11 فروردین) مدعی شده میزان انتقال تجهیزات و کالاها از روسیه به سوریه در روزهای گذشته بیش از خروج آنها بوده است.

ادعای «رویترز» درباره نحوه خروج نیروهای روسیه از سوریه

یک رسانه انگلیسی روز چهارشنبه (30 مارس/11 فروردین) مدعی شده میزان انتقال تجهیزات و کالاها از روسیه به سوریه در روزهای گذشته بیش از خروج آنها بوده است.
ادعای «رویترز» درباره نحوه خروج نیروهای روسیه از سوریه

بک لینک

Related Posts