احمدی:پرسپولیس تنها یک موقعیت گلزنی داشت/کی روش بازیکنان را براساس لیاقت انتخاب می کند

احمدی:پرسپولیس تنها یک موقعیت گلزنی داشت/کی روش بازیکنان را براساس لیاقت انتخاب می کند
دروازه بان تیم فوتبال پیکان گفت: تیم پرسپولیس تنها یک موقعیت تک به تک داشت که طارمی آن را هدر داد.

احمدی:پرسپولیس تنها یک موقعیت گلزنی داشت/کی روش بازیکنان را براساس لیاقت انتخاب می کند

دروازه بان تیم فوتبال پیکان گفت: تیم پرسپولیس تنها یک موقعیت تک به تک داشت که طارمی آن را هدر داد.
احمدی:پرسپولیس تنها یک موقعیت گلزنی داشت/کی روش بازیکنان را براساس لیاقت انتخاب می کند

Related Posts