آتش و خون در کف خیابان استقلال استانبول

آتش و خون در کف خیابان استقلال استانبول
این واقعه تروریستی در حالی رخ داد که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در آغاز دیدارش از ترکیه، ساعاتی پیش وارد استانبول شد و اکنون نیز در استانبول مستقر است اما با این وجود، چنین حادثه‌ای رقم خورده است.

آتش و خون در کف خیابان استقلال استانبول

این واقعه تروریستی در حالی رخ داد که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در آغاز دیدارش از ترکیه، ساعاتی پیش وارد استانبول شد و اکنون نیز در استانبول مستقر است اما با این وجود، چنین حادثه‌ای رقم خورده است.
آتش و خون در کف خیابان استقلال استانبول

اس ام اس جدید

ماشین های جدید

Related Posts