آبگرفتگی در معابر و رودخانه‌های 5‌شهر مازندران

آبگرفتگی در معابر و رودخانه‌های 5‌شهر مازندران
‌مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران با اعلام اینکه آبگرفتگی در 5 شهر استان خبر داد، گفت: در شهرستان سواکوه شمالی در حاشیه رودخانه هتکه لو‌رود ۱۰ واحد مسکونی برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی تخلیه شدند.

آبگرفتگی در معابر و رودخانه‌های 5‌شهر مازندران

‌مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران با اعلام اینکه آبگرفتگی در 5 شهر استان خبر داد، گفت: در شهرستان سواکوه شمالی در حاشیه رودخانه هتکه لو‌رود ۱۰ واحد مسکونی برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی تخلیه شدند.
آبگرفتگی در معابر و رودخانه‌های 5‌شهر مازندران

خرید بک لینک

Related Posts