65میلیارد هزینه برای عملیات بهسازی، تعریض و ایمن سازی محور رشت_ امامزاده هاشم

65میلیارد هزینه برای عملیات بهسازی، تعریض و ایمن سازی محور رشت_ امامزاده هاشم
با حضور استاندار گیلان و مدیرکل راه و شهرسازی بازدید از پروژه بهسازی و تعریض محور راه کانال به شهرک صنعتی رشت صورت گرفت.

65میلیارد هزینه برای عملیات بهسازی، تعریض و ایمن سازی محور رشت_ امامزاده هاشم

با حضور استاندار گیلان و مدیرکل راه و شهرسازی بازدید از پروژه بهسازی و تعریض محور راه کانال به شهرک صنعتی رشت صورت گرفت.
65میلیارد هزینه برای عملیات بهسازی، تعریض و ایمن سازی محور رشت_ امامزاده هاشم

دانلود مستقیم تلگرام فارسی

Related Posts