52 هزار نخ سیگار قاچاق در آستارا کشف و ضبط شده است .

52 هزار نخ سیگار قاچاق در آستارا کشف و ضبط شده است .
فرمانده انتظامی آستارا گفت : این تعداد سیگار خارجی قاچاق در بازرسی از يک خودروي سواري در پاسگاه قلعه اين شهرستان کشف و ضبط شده است .

52 هزار نخ سیگار قاچاق در آستارا کشف و ضبط شده است .

فرمانده انتظامی آستارا گفت : این تعداد سیگار خارجی قاچاق در بازرسی از يک خودروي سواري در پاسگاه قلعه اين شهرستان کشف و ضبط شده است .
52 هزار نخ سیگار قاچاق در آستارا کشف و ضبط شده است .

بک لینک

Related Posts