3 کشته و زخمی در تصادف محور مرودشت – اصفهان + تصویر

3 کشته و زخمی در تصادف محور مرودشت – اصفهان + تصویر
تصادف رانندگی در محور مرودشت – اصفهان 2 قربانی گرفت.

3 کشته و زخمی در تصادف محور مرودشت – اصفهان + تصویر

تصادف رانندگی در محور مرودشت – اصفهان 2 قربانی گرفت.
3 کشته و زخمی در تصادف محور مرودشت – اصفهان + تصویر

Related Posts