“عماد خمیس” مامور تشکیل کابینه در سوریه شد

“عماد خمیس” مامور تشکیل کابینه در سوریه شد
رئیس جمهوری سوریه امروز (چهارشنبه) با صدور دستوری عماد محمد دیب خمیس را مامور به تشکیل کابینه کرد.

“عماد خمیس” مامور تشکیل کابینه در سوریه شد

رئیس جمهوری سوریه امروز (چهارشنبه) با صدور دستوری عماد محمد دیب خمیس را مامور به تشکیل کابینه کرد.
“عماد خمیس” مامور تشکیل کابینه در سوریه شد

Related Posts