یک ضیافت در نیمه ماه خدا به برکت کریم اهل بیت

یک ضیافت در نیمه ماه خدا به برکت کریم اهل بیت
پانزدهمین غروب‌ رمضان 1438 هجری قمری فرا رسید و به این ترتیب، این ماه پربرکت به نیمه برسد و می توان آثار روزه را در جسم و روح روزه‌داران واقعی احساس کرد و انوار الهی وجودمان را درنوردیده است. امروز همچنین مصادف با میلاد امام حسن مجتبی (ع) کریم اهل بیت است.

یک ضیافت در نیمه ماه خدا به برکت کریم اهل بیت

پانزدهمین غروب‌ رمضان 1438 هجری قمری فرا رسید و به این ترتیب، این ماه پربرکت به نیمه برسد و می توان آثار روزه را در جسم و روح روزه‌داران واقعی احساس کرد و انوار الهی وجودمان را درنوردیده است. امروز همچنین مصادف با میلاد امام حسن مجتبی (ع) کریم اهل بیت است.
یک ضیافت در نیمه ماه خدا به برکت کریم اهل بیت

Related Posts