یورش شهرک نشینان صهیونیست به مزار یوسف پیامبر در نابلس

یورش شهرک نشینان صهیونیست به مزار یوسف پیامبر در نابلس
صدها شهرک نشین صهیونیست به مزار یوسف پیامبر در شهر نابلس یورش بردند.

یورش شهرک نشینان صهیونیست به مزار یوسف پیامبر در نابلس

صدها شهرک نشین صهیونیست به مزار یوسف پیامبر در شهر نابلس یورش بردند.
یورش شهرک نشینان صهیونیست به مزار یوسف پیامبر در نابلس

دانلود تلگرام

Related Posts