گردش۲۲۰میلیون‌دلاری‌بازارخودروهای دست‌دوم در ژاپن

گردش۲۲۰میلیون‌دلاری‌بازارخودروهای دست‌دوم در ژاپن
بازار پررونق فروش خودروهای دست دوم در ژاپن ماهانه گردشی حدود ۲۲۰ میلیون دلار دارد وبصورت هفتگی حدود ۱۰هزار خودروی دست دوم برای مصارف داخلی و صادرات به حراج گذاشته می‌شود.

گردش۲۲۰میلیون‌دلاری‌بازارخودروهای دست‌دوم در ژاپن

بازار پررونق فروش خودروهای دست دوم در ژاپن ماهانه گردشی حدود ۲۲۰ میلیون دلار دارد وبصورت هفتگی حدود ۱۰هزار خودروی دست دوم برای مصارف داخلی و صادرات به حراج گذاشته می‌شود.
گردش۲۲۰میلیون‌دلاری‌بازارخودروهای دست‌دوم در ژاپن

Related Posts