گرانی برنج در راه است؟

گرانی برنج در راه است؟
نائب رئیس انجمن برنج گفت: دولت اعتقادی به نرخ خرید توافقی برنج ایرانی ندارد و این امر می تواند سبب افزایش قیمت برنج در آینده شود.

گرانی برنج در راه است؟

نائب رئیس انجمن برنج گفت: دولت اعتقادی به نرخ خرید توافقی برنج ایرانی ندارد و این امر می تواند سبب افزایش قیمت برنج در آینده شود.
گرانی برنج در راه است؟

دانلود shareit

Related Posts