کیفیت منابع آب شرب شهری 99 و آب روسیتایی 97 درصد مطلوبیت

کیفیت منابع آب شرب شهری 99 و آب روسیتایی 97 درصد مطلوبیت
مدیر کل نظام های بهره برداری وزارت نیرو گفت : از نظر کیفیت منابع آب شرب شهری 99 و آب روسیتایی 97 درصد مطلوبیت وجود دارد که در سطح کشورهای منطقه وضعیت مناسبی است .

کیفیت منابع آب شرب شهری 99 و آب روسیتایی 97 درصد مطلوبیت

مدیر کل نظام های بهره برداری وزارت نیرو گفت : از نظر کیفیت منابع آب شرب شهری 99 و آب روسیتایی 97 درصد مطلوبیت وجود دارد که در سطح کشورهای منطقه وضعیت مناسبی است .
کیفیت منابع آب شرب شهری 99 و آب روسیتایی 97 درصد مطلوبیت

Related Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *