کنایه های تمام نشدنی دایی به منصوریان

کنایه های تمام نشدنی دایی به منصوریان
امروز محمد خرمگاه نبود می‌گویند علی چینی را به سمت هواداران می‌فرستادند. دوره این آرسن لوپن‌ها تمام شده است. اگر هوادار داریم باید با وجدان کار کنیم و تیم‌مان را با وجدان هدایت کنیم. شو اجرا نکنیم.

کنایه های تمام نشدنی دایی به منصوریان

امروز محمد خرمگاه نبود می‌گویند علی چینی را به سمت هواداران می‌فرستادند. دوره این آرسن لوپن‌ها تمام شده است. اگر هوادار داریم باید با وجدان کار کنیم و تیم‌مان را با وجدان هدایت کنیم. شو اجرا نکنیم.
کنایه های تمام نشدنی دایی به منصوریان

Related Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *