کشف مخوف‌ترین زندان زیر‌زمینی داعش در نینوا

کشف مخوف‌ترین زندان زیر‌زمینی داعش در نینوا
عضو شورای استان نینوا گفت که ارتش عراق یکی از بزرگترین زندان های زیر زمینی گروه تروریستی داعش در ناحیه الشوره واقع در 35 کیلومتری جنوب مرکز این استان را کشف کرد.

کشف مخوف‌ترین زندان زیر‌زمینی داعش در نینوا

عضو شورای استان نینوا گفت که ارتش عراق یکی از بزرگترین زندان های زیر زمینی گروه تروریستی داعش در ناحیه الشوره واقع در 35 کیلومتری جنوب مرکز این استان را کشف کرد.
کشف مخوف‌ترین زندان زیر‌زمینی داعش در نینوا

نصب بیتالک

Related Posts