کسانی که می‌گفتند با اجرای برجام مشکلات رفع می‌شود، عذرخواهی کنند/اردوغان اروپا را تهدید کرد

کسانی که می‌گفتند با اجرای برجام مشکلات رفع می‌شود، عذرخواهی کنند/اردوغان اروپا را تهدید کرد
تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی‌روتوش‌شان، الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.

کسانی که می‌گفتند با اجرای برجام مشکلات رفع می‌شود، عذرخواهی کنند/اردوغان اروپا را تهدید کرد

تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی‌روتوش‌شان، الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
کسانی که می‌گفتند با اجرای برجام مشکلات رفع می‌شود، عذرخواهی کنند/اردوغان اروپا را تهدید کرد

Related Posts