کرسی قدیمی خانه را به آتش کشید

کرسی قدیمی خانه را به آتش کشید
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان گفت : کرسی قدیمی ، یک واحد مسکونی درطبقه سوم آپارتمانی را به آتش کشید.

کرسی قدیمی خانه را به آتش کشید

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان گفت : کرسی قدیمی ، یک واحد مسکونی درطبقه سوم آپارتمانی را به آتش کشید.
کرسی قدیمی خانه را به آتش کشید

دانلود shareit

Related Posts