کاهش دما و آغاز وزش تندباد در اردبیل

کاهش دما و آغاز وزش تندباد در اردبیل
کاهش 7 درجه‌ای دمای هوا به شکل شبانه در شهرهای مرکزی و جنوبی استان اردبیل رخ داد.

کاهش دما و آغاز وزش تندباد در اردبیل

کاهش 7 درجه‌ای دمای هوا به شکل شبانه در شهرهای مرکزی و جنوبی استان اردبیل رخ داد.
کاهش دما و آغاز وزش تندباد در اردبیل

ارتقا اندروید

Related Posts