پلیس هلند: حادثه آمستردام تروریستی نبود

پلیس هلند: حادثه آمستردام تروریستی نبود
پلیس هلند اعلام کرد حادثه حمله خودرو به مردم در پایتخت این کشور، تروریستی نبوده است.

پلیس هلند: حادثه آمستردام تروریستی نبود

پلیس هلند اعلام کرد حادثه حمله خودرو به مردم در پایتخت این کشور، تروریستی نبوده است.
پلیس هلند: حادثه آمستردام تروریستی نبود

Related Posts