پس از12سال مدیرکل انتقال خون استان تغییر کرد

پس از12سال مدیرکل انتقال خون استان تغییر کرد
پس از مدیریت 12 ساله محمدرضا مهدیزاده روح‌الله میرزایی به عنوان مدیرکل جدید انتقال خون استان کرمان معرفی شد.

پس از12سال مدیرکل انتقال خون استان تغییر کرد

پس از مدیریت 12 ساله محمدرضا مهدیزاده روح‌الله میرزایی به عنوان مدیرکل جدید انتقال خون استان کرمان معرفی شد.
پس از12سال مدیرکل انتقال خون استان تغییر کرد

دانلود زاپیا برای کامپیوتر

Related Posts