واکنش عجیب منصوریان به یک سوال!/استقلال جا افتاده است

واکنش عجیب منصوریان به یک سوال!/استقلال جا افتاده است
وقتی شرایط اینطور باشد، همه تلاش می‌کنند که پیراهن استقلال را بگیرند و آن را دیگر پس ندهند. محسن کریمی در ابتدای فصل روی سکوها قرار داشت، اما کاری کرد که خودش را به کادرفنی تحمیل کند و سخت است که او را از ترکیب بیرون بگذاریم، مگر اینکه عملکرد فنی‌اش ضعیف شده و جابه‌جا شود.

واکنش عجیب منصوریان به یک سوال!/استقلال جا افتاده است

وقتی شرایط اینطور باشد، همه تلاش می‌کنند که پیراهن استقلال را بگیرند و آن را دیگر پس ندهند. محسن کریمی در ابتدای فصل روی سکوها قرار داشت، اما کاری کرد که خودش را به کادرفنی تحمیل کند و سخت است که او را از ترکیب بیرون بگذاریم، مگر اینکه عملکرد فنی‌اش ضعیف شده و جابه‌جا شود.
واکنش عجیب منصوریان به یک سوال!/استقلال جا افتاده است

Related Posts