هلاکت شماری از سرکرده‌های جیش الاسلام در دومای سوریه

هلاکت شماری از سرکرده‌های جیش الاسلام در دومای سوریه
ارتش سوریه یک گروه از سرکرده های تروریست های موسوم به جیش الاسلام را در منطقه دوما هدف قرار دادند.

هلاکت شماری از سرکرده‌های جیش الاسلام در دومای سوریه

ارتش سوریه یک گروه از سرکرده های تروریست های موسوم به جیش الاسلام را در منطقه دوما هدف قرار دادند.
هلاکت شماری از سرکرده‌های جیش الاسلام در دومای سوریه

Related Posts