نفرت 33 ساله: ژنرال ماتیس و احتمال رویارویی نظامی بین ایران و آمریکا (بخش نخست)

نفرت 33 ساله: ژنرال ماتیس و احتمال رویارویی نظامی بین ایران و آمریکا (بخش نخست)
ژنرال ماتیس در زمره تفنگ داران دریایی متعصبی است که همواره خشم و نفرت ادامه دار تفنگ داران دریایی از ایران را تحسین کرده و خود پرچم دار آن بوده است. خشم و نفرتی 33 ساله که ریشه آن به سال 1983 و در بیروت میرسد.

نفرت 33 ساله: ژنرال ماتیس و احتمال رویارویی نظامی بین ایران و آمریکا (بخش نخست)

ژنرال ماتیس در زمره تفنگ داران دریایی متعصبی است که همواره خشم و نفرت ادامه دار تفنگ داران دریایی از ایران را تحسین کرده و خود پرچم دار آن بوده است. خشم و نفرتی 33 ساله که ریشه آن به سال 1983 و در بیروت میرسد.
نفرت 33 ساله: ژنرال ماتیس و احتمال رویارویی نظامی بین ایران و آمریکا (بخش نخست)

Related Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *