نشست مشترک ترکیه ـ سعودی ـ آمریکا و جیش الفتح درباره حلب

نشست مشترک ترکیه ـ سعودی ـ آمریکا و جیش الفتح درباره حلب
یک منبع امنیتی از جلسه هیأت هایی از ترکیه، سعودی ها، آمریکا و تروریست های جیش الفتح برای هماهنگی در خصوص شهر حلب سوریه پرده برداشت.

نشست مشترک ترکیه ـ سعودی ـ آمریکا و جیش الفتح درباره حلب

یک منبع امنیتی از جلسه هیأت هایی از ترکیه، سعودی ها، آمریکا و تروریست های جیش الفتح برای هماهنگی در خصوص شهر حلب سوریه پرده برداشت.
نشست مشترک ترکیه ـ سعودی ـ آمریکا و جیش الفتح درباره حلب

Related Posts