نجات 6 فرد مفقود شده در جنگل‌های آمل

نجات 6 فرد مفقود شده در جنگل‌های آمل
6 نفر از افراد مفقود شده در جنگل‌های برفی بخش امام‌زاده عبدالله آمل که با مرگ دست و پنجه نرم می‌کردند با تلاش عوامل امدادی، کوهنوردان و نیروهای محلی نجات پیدا کردند.

نجات 6 فرد مفقود شده در جنگل‌های آمل

6 نفر از افراد مفقود شده در جنگل‌های برفی بخش امام‌زاده عبدالله آمل که با مرگ دست و پنجه نرم می‌کردند با تلاش عوامل امدادی، کوهنوردان و نیروهای محلی نجات پیدا کردند.
نجات 6 فرد مفقود شده در جنگل‌های آمل

Related Posts