نجات 5 تن در رامسر

نجات 5 تن در رامسر
5 گمشده در روستای جنت رودبار پشتگاه شهرستان رامسر با تلاش امدادگران جمعیت هلال احمر این شهر نجات یافتند.

نجات 5 تن در رامسر

5 گمشده در روستای جنت رودبار پشتگاه شهرستان رامسر با تلاش امدادگران جمعیت هلال احمر این شهر نجات یافتند.
نجات 5 تن در رامسر

تلگرام نارنجی

Related Posts