ناطق نوری: برای بازگشت به سیاست پیر شده‌ام

ناطق نوری: برای بازگشت به سیاست پیر شده‌ام
تصور نمی کردم که روزی رییس مجلس شوم… مهاجرانی غفلت کرد و هم به خود و هم به کشور جفا کرد. مهاجرانی انسانی با استعداد و باهوش بود… بعد از ۳۷ سال کماکان درآغاز راه قرار داریم و دائما در حال تجربه کردن راه هایی هستیم که پیش تر تجربه شده است… در دوره یازدهم مخالف حضور آقای هاشمی بودم

ناطق نوری: برای بازگشت به سیاست پیر شده‌ام

تصور نمی کردم که روزی رییس مجلس شوم… مهاجرانی غفلت کرد و هم به خود و هم به کشور جفا کرد. مهاجرانی انسانی با استعداد و باهوش بود… بعد از ۳۷ سال کماکان درآغاز راه قرار داریم و دائما در حال تجربه کردن راه هایی هستیم که پیش تر تجربه شده است… در دوره یازدهم مخالف حضور آقای هاشمی بودم
ناطق نوری: برای بازگشت به سیاست پیر شده‌ام

اخبار

روزنامه قانون

Related Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *