مصر اعزام نیروی نظامی به سوریه را تکذیب کرد

مصر اعزام نیروی نظامی به سوریه را تکذیب کرد
مصر این مساله را تکذیب کرد که نیروی نظامی به سوریه فرستاده باشد. این امر چند روز پس از سخنان رئیس جمهور مصر مبنی بر حمایت کشورش از ارتش سوریه، از سوی رسانه‌ها مطرح شده بود.

مصر اعزام نیروی نظامی به سوریه را تکذیب کرد

مصر این مساله را تکذیب کرد که نیروی نظامی به سوریه فرستاده باشد. این امر چند روز پس از سخنان رئیس جمهور مصر مبنی بر حمایت کشورش از ارتش سوریه، از سوی رسانه‌ها مطرح شده بود.
مصر اعزام نیروی نظامی به سوریه را تکذیب کرد

Related Posts