قیمت برخی از خودروهای وارداتی کمتر از 100 میلیون تومان + جدول

قیمت برخی از خودروهای وارداتی کمتر از 100 میلیون تومان + جدول
هیوندای اکسنت نیمه فول، به مبلغ 94 میلیون و 500 هزار تومان در بازار به فروش می رسد.

قیمت برخی از خودروهای وارداتی کمتر از 100 میلیون تومان + جدول

هیوندای اکسنت نیمه فول، به مبلغ 94 میلیون و 500 هزار تومان در بازار به فروش می رسد.
قیمت برخی از خودروهای وارداتی کمتر از 100 میلیون تومان + جدول

Related Posts