قراردادهای جدید خودرو در راه است

قراردادهای جدید خودرو در راه است
دبیر انجمن قطعه سازان گفت: نمی دانم این چه رسمی است که بین برخی سیاسیون باب شده که هر کار خوب را از دریچه سیاسی می ببینند و تا می توانند علیه آن می نویسند و شعار گونه برخورد می کنند. گویی برای برخی از آنها منافع ملی محلی از اعراب ندارد و می کوشند به هر طریق که شده منافع حزبی و جناحی خود را بیش از منافع مردم و کشور در نظر گیرند.

قراردادهای جدید خودرو در راه است

دبیر انجمن قطعه سازان گفت: نمی دانم این چه رسمی است که بین برخی سیاسیون باب شده که هر کار خوب را از دریچه سیاسی می ببینند و تا می توانند علیه آن می نویسند و شعار گونه برخورد می کنند. گویی برای برخی از آنها منافع ملی محلی از اعراب ندارد و می کوشند به هر طریق که شده منافع حزبی و جناحی خود را بیش از منافع مردم و کشور در نظر گیرند.
قراردادهای جدید خودرو در راه است

فروش بک لینک

wolrd press news

Related Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *