فیلم «نفس» نیم میلیاردی شد

فیلم «نفس» نیم میلیاردی شد
فیلم سینمایی «نفس» به کارگردانی نرگس آبیار پس از 16 روز اکران در سینماهای سراسر کشور نیم میلیاردی شد.

فیلم «نفس» نیم میلیاردی شد

فیلم سینمایی «نفس» به کارگردانی نرگس آبیار پس از 16 روز اکران در سینماهای سراسر کشور نیم میلیاردی شد.
فیلم «نفس» نیم میلیاردی شد

Related Posts