فرمانده نیروی زمینی سپاه درگذشت پدر شهیدان قاسمی طوسی را تسلیت گفت

فرمانده نیروی زمینی سپاه درگذشت پدر شهیدان قاسمی طوسی را تسلیت گفت
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در پیامی درگذشت مرحوم «حاج محمدعلی قاسمی طوسی» پدر شهیدان قاسمی طوسی را تسلیت گفت.

فرمانده نیروی زمینی سپاه درگذشت پدر شهیدان قاسمی طوسی را تسلیت گفت

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در پیامی درگذشت مرحوم «حاج محمدعلی قاسمی طوسی» پدر شهیدان قاسمی طوسی را تسلیت گفت.
فرمانده نیروی زمینی سپاه درگذشت پدر شهیدان قاسمی طوسی را تسلیت گفت

Related Posts