طوفان در کاستاریکا 9 نفر را کشت

طوفان در کاستاریکا 9 نفر را کشت
به گزارش مقام‌های محلی در کاستاریکا با رسیدن طوفان دریایی “اوتو” به سواحل این کشور دست‌کم ۹ نفر کشته و هزاران نفر ناچار به ترک خانه‌های خود شدند.

طوفان در کاستاریکا 9 نفر را کشت

به گزارش مقام‌های محلی در کاستاریکا با رسیدن طوفان دریایی “اوتو” به سواحل این کشور دست‌کم ۹ نفر کشته و هزاران نفر ناچار به ترک خانه‌های خود شدند.
طوفان در کاستاریکا 9 نفر را کشت

Related Posts