طاهری:ورزشگاه نقش جهان در اختیار باشگاه سپاهان است/تذکری به ویسی ندادیم

طاهری:ورزشگاه نقش جهان در اختیار باشگاه سپاهان است/تذکری به ویسی ندادیم
مدیر عامل باشگاه سپاهان گفت:ورزشگاه نقش جهان به مدت 20 سال در اختیار باشگاه سپاهان قرار گرفته است.

طاهری:ورزشگاه نقش جهان در اختیار باشگاه سپاهان است/تذکری به ویسی ندادیم

مدیر عامل باشگاه سپاهان گفت:ورزشگاه نقش جهان به مدت 20 سال در اختیار باشگاه سپاهان قرار گرفته است.
طاهری:ورزشگاه نقش جهان در اختیار باشگاه سپاهان است/تذکری به ویسی ندادیم

نصب تلگرام فارسی

Related Posts