ضعف زیرساختی سامانه معاملاتی

ضعف زیرساختی سامانه معاملاتی
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: ضعف سیستم نرم افزاری و سخت افزاری معاملات از مهمترین معضلات بازار سرمایه است که جذب نشدن سرمایه گذار خارجی را سبب می شود.

ضعف زیرساختی سامانه معاملاتی

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: ضعف سیستم نرم افزاری و سخت افزاری معاملات از مهمترین معضلات بازار سرمایه است که جذب نشدن سرمایه گذار خارجی را سبب می شود.
ضعف زیرساختی سامانه معاملاتی

دانلود مستقیم تلگرام فارسی

Related Posts