سفر به «پشت پرده مه» همراه با شبکه افق

سفر به «پشت پرده مه» همراه با شبکه افق
فیلم سینمایی «پشت پرده مه» از ساخته‌های پرویز شیخ طادی، جمعه 12 آذرماه از شبکه افق پخش می‌شود.

سفر به «پشت پرده مه» همراه با شبکه افق

فیلم سینمایی «پشت پرده مه» از ساخته‌های پرویز شیخ طادی، جمعه 12 آذرماه از شبکه افق پخش می‌شود.
سفر به «پشت پرده مه» همراه با شبکه افق

Related Posts