سخنرانی اوباما پس از پیروزی ترامپ

سخنرانی اوباما پس از پیروزی ترامپ
رئیس‌جمهوری آمریکا در سخنانی گفت که از اظهارات دونالد ترامپ در سخنرانی اعلام پیروزی دلگرم شده است.

سخنرانی اوباما پس از پیروزی ترامپ

رئیس‌جمهوری آمریکا در سخنانی گفت که از اظهارات دونالد ترامپ در سخنرانی اعلام پیروزی دلگرم شده است.
سخنرانی اوباما پس از پیروزی ترامپ

نصب تلگرام فارسی

Related Posts