ستاره اروگوئه در کدام تیم بازنشسته می‌شود؟

ستاره اروگوئه در کدام تیم بازنشسته می‌شود؟
ستاره اروگوئه ای پاری‌سن‌ژرمن بعد از تساوی برابر آرسنال تاکید کرد که در آستانه پیوستن به اتلتیکو مادرید قرار داشت.

ستاره اروگوئه در کدام تیم بازنشسته می‌شود؟

ستاره اروگوئه ای پاری‌سن‌ژرمن بعد از تساوی برابر آرسنال تاکید کرد که در آستانه پیوستن به اتلتیکو مادرید قرار داشت.
ستاره اروگوئه در کدام تیم بازنشسته می‌شود؟

Related Posts