ساخت ۴۴۹ واحد مسکن برای خانواده‌ های دارای ۲ معلول لرستان

ساخت ۴۴۹ واحد مسکن برای خانواده‌ های دارای ۲ معلول لرستان
رئیس هئیت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز لرستان از ساخت ۴۴۹ واحد مسکن برای خانواده های دارای ۲ معلول استان از سوی این انجمن خبر داد.

ساخت ۴۴۹ واحد مسکن برای خانواده‌ های دارای ۲ معلول لرستان

رئیس هئیت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز لرستان از ساخت ۴۴۹ واحد مسکن برای خانواده های دارای ۲ معلول استان از سوی این انجمن خبر داد.
ساخت ۴۴۹ واحد مسکن برای خانواده‌ های دارای ۲ معلول لرستان

Related Posts